Allgemeine Geschäftsbedingungen

Warunki

1. Zakres

W przypadku wszystkich zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązują następujące warunki.

2. Kontrahent, zawarcie umowy

Umowa kupna zostaje zawarta z INTEMPORAL sp. Z oo z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Świeradowskiej 47, NIP: 701-059-18-45, Regon: 364836950, nr KRS 0000625345. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest legalna wiążąca oferta, ale niewiążący katalog online Możesz umieścić nasze produkty początkowo bez zobowiązań w koszyku i poprawić swój wkład przed złożeniem wiążącego zamówienia w dowolnym momencie, korzystając z dostarczonego i wyjaśnionego podczas zamawiania narzędzia sprawdzającego proces. Klikając przycisk zamówienia, składasz wiążące zamówienie towarów zawartych w koszyku. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie wysłane pocztą elektroniczną natychmiast po wysłaniu zamówienia. Kiedy dojdzie do zawarcia umowy z nami

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językiem dostępnym dla umowy jest język niemiecki. Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy dane zamówienia oraz nasze warunki przez e-mail. Warunki można wyświetlić w dowolnym momencie na tej stronie. Twoje poprzednie zamówienia nie są już dostępne z Internetu ze względów bezpieczeństwa.

4. Warunki dostawy

Oprócz podanych cen produktów dodawane są koszty wysyłki. Możesz dowiedzieć się więcej o wysokości kosztów wysyłki w ofertach.

5. Płatność

5.1  Zasadniczo oferujemy metody płatności zaliczki, Sofortüberweisung i Paypal. Przy każdym zamówieniu zastrzegamy sobie prawo do nie oferowania określonych metod płatności i do odwoływania się do innych metod płatności. Pamiętaj, że akceptujemy tylko płatności z kont w Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji pieniężnej muszą zostać poniesione przez użytkownika.

5.2  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i not kredytowych wyłącznie w formie elektronicznej.  

6. Zachowanie tytułu

Towary pozostają naszą własnością aż do pełnej zapłaty.

7. Uszkodzenia transportowe

Jeśli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich błędów do dostawcy i natychmiast skontaktować się z nami. Niepowodzenie skargi lub kontaktu ma dla swoich praw i ich wykonywania, w szczególności praw gwarancyjnych, bez żadnych konsekwencji. Pomagają nam jednak dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

8. Gwarancja i gwarancje

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej poniżej, obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne. Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi jeden rok od dostawy towarów. Powyższe ograniczenia i skrócone warunki nie mają zastosowania do roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub agentów pomocniczych: w przypadku uszczerbku na życiu, zdrowiu lub zdrowiu, w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków i złośliwości, w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych spełnienie, które umożliwia prawidłowe wykonanie umowy w pierwszej kolejności oraz zgodność, z którą partner umowny może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne), w ramach obietnicy gwarancyjnej, w zakresie uzgodnionym lub w zakresie, w jakim otwiera się zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt. Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji i ich dokładnych warunków można znaleźć w produkcie i na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

9. Odpowiedzialność W przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub agentów zastępczych, jesteśmy zawsze nieograniczeni w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków, z gwarancją, jeśli uzgodniono, lub w zakresie, w jakim ustawy o odpowiedzialności za produkt. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i (umownych) zobowiązań w wyniku zwykłego zaniedbania ze strony nas, naszych przedstawicieli prawnych lub agentów zastępczych, odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty przewidywalnej w momencie zawarcia umowy Ograniczone obrażenia, zazwyczaj należy się spodziewać jego pojawienia się. Nawiasem mówiąc, roszczenia o odszkodowanie są wykluczone.

10. Prawo Widwrights

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres unieważnienia wynosi 14 dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia przez ciebie wskazana, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów lub, w przypadku dostaw częściowych, ostatnia dostawa. Aby utrzymać okres anulowania, wystarczy wysłać zawiadomienie o korzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia. Konsekwencje odwołania W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy wybraliśmy wszystkie otrzymane przez nas płatności, w tym opłaty za dostawę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza oferowana przez nas standardowa dostawa) muszą spłacić natychmiast i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomienie o odwołaniu niniejszej umowy dotarło do nas. W przypadku tej spłaty użyjemy tej samej formy płatności, która została użyta w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za spłatę. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub do momentu dostarczenia dowodu że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz odesłać nam towar natychmiast, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu tej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Ponosimy koszty zwrotu towarów. Wystarczy zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów, jeśli utrata wartości wynika z obsługi, która nie jest konieczna do zbadania charakteru, cech i funkcjonowania towarów. poinformować nas o anulowaniu niniejszej umowy, zwrócić ją do nas lub przekazać do nas. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Wystarczy zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów, jeśli utrata wartości wynika z obsługi, która nie jest konieczna do zbadania charakteru, cech i funkcjonowania towarów. poinformować nas o anulowaniu niniejszej umowy, zwrócić ją do nas lub przekazać do nas. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

11. Spłaty

Automatycznie zorganizujemy wszelkie spłaty na koncie, którego użyłeś do płatności. W przypadku płatności z góry lub natychmiastowego przelewu, przelew zostanie skierowany na konto, z którego dokonano przelewu. Jeśli zapłaciłeś przez Paypal, zwrot zostanie dokonany na powiązane konto Paypal.

12. PRZENIESIENIE ZWROTU

12.1 Jeśli członek jest zobowiązany do zwrotu towaru, wystarczy spełnić obowiązek zwrotu, aby członek wysłał towar na następujący adres: 

Goglobal24
INTEMPORAL
Unit D, 26 Thornleigh Trading Estate
Dudley, West Midlands DY2 8UB

12.2 Zwrot ceny zakupu w przypadku rezygnacji następuje w ciągu 30 dni od otrzymania zwrotu. (4) Czas uznania konta członka zmienia się w zależności od instytucji karty kredytowej członka.  

Rozstrzyganie sporów 13.Online 

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod linkiem do platformy Komisji Europejskiej. Nie jesteśmy zobowiązani i nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów. Intemporal Sp. Z oo Świeradowska 47 02-662 Warszawa Nip- 701 059 18 45 Regon: 364836950, nr KRS 0000625345  

Diese Seite nutzt Cookies für verschiedene Dienstleistungen. Die Richtlinien zur Verwendung von Cookies werden hierbei eingehalten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung sowie den Zugriff auf die Cookie-Dateien in Ihrem Web-Browser festlegen.
Schließen
pixel